::

اخبار ویژه

پخش زنده

معرفی

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

ahmadbagheri80@gmail.com

09126944966

تهران

صاحب امتیاز نخستین رسانه سئومحور و کاربرمحور در ایران
مدرس و مشاور توسعه کسب و کار، مدیریت ارتباطات، روابط عمومی و رسانه
www.prbagheri.com

قیمت لحظه‌ای

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

حسین براتی

حسین براتی

حسین براتی

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها

جمشید غضنفری

جمشید غضنفری

مشاور و فعال رسانه ای سازمان ها در استان های فارس و بوشهر